Zoner i Hjermind skov

​Zoner, der friholdes for MTB-Spor

Fortidsminder som skal friholdes for MTB Spor

Fredskovs områder i Hjerming Skov. §25

Natura 2000 og beskyttet natur