Hjermind Skov MTB spor

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Bronx MTB ansøgte Viborg Kommune og Naturstyrelsen om anlæggelse af et spor i statsskoven Hjermind tilbage i 2017.

I December 2019, har vi modtaget en godkendelse om etablering af MTB spor i Hjermind Skov og screenings rapport af projektet fra Naturstyrelsen, som er lavet forud for godkendelsen.

Projektet med etablering af 12 km MTB spor i Hjermind Skov er nu afsluttet og officielt indviet d. 1/5 2022

Sporkort over Hjermind MTB Spor, med start fra Sløvkrog P-Plads

Brugerdrevet partnerskab


Hjermind sporet etableres som et blåt (let) gennemgående MTB-spor. Sporet etableres i et brugerdrevet partnerskab med Naturstyrelsen. Bronx MTB står eksempelvis for ekstern finansiering og organisering af spordage, hvor frivillige medlemmer deltager sammen med ekstern virksomhed i etablering og vedligehold af sporet.

Målet med samarbejdet er at etablere særlige muligheder for MTB'ere, formidle rammerne for brugen af naturen, skabe bedre turismemuligheder og bruge MTB-sporet for at skabe bedre sikkerhed når man cykler og for at undgå konflikter.

Man er naturligvis velkommen til at cykel på stierne og grusvejene i Hjermind Skov, så længe man overholder de regler naturbeskyttelsesloven angiver. Store dele af området er statsskov, Hjermind / Kjællinghøl.

MTB kodex. Det betyder meget for os i Bronx MTB, at vi passer på vores dejlige natur i lokalområdet og viser hensyn til andre brugere af naturen. Det er lige netop derfor, at vi gerne vil etablere en konkret sti, hvor vi vil cykle - Hjermind / Kjællinghøl sporet.

Samarbejdspartnere. Bronx MTB er tovholdere på projektet Hjermind sporet, men vi har flere gode samarbejdspartnere.​


Sporets udformning og placering


Hjermind sporet etableres i en god kvalitet og skal være sikre at bruge, så det afmærkede spor er attraktiv at cykle på. 

Både direkte (fordi sporet er super lækkert og attraktivt at cykle på) og indirekte, ved at man opfordrer til at anvende de afmærkede spor, er det en ambition for Bronx MTB, at cykling i området kanaliseres over på det afmærkede spor. Sporet skal understøtte befolkningens mulighed for idræt, sundhed og livskvalitet og skal bidrage til at forstærke formidlingen af biodiversitet, landskab og fortidsminder.

Sporbygning. I vores klub har vi allerede flere medlemmer der engageret bygger  og vedligeholder MTB sporene i nærområdet. Det gælder primært Vandværkssporet, og flere års erfaring på dette spor har givet et robust fundament til arbejdet med Hjermind / Kjællinghøl sporet.

Inspirationskatalog. Dette katalog med erfaring fra andre MTB klubber der har anlagt MTB spor, har vi taget til os i Bronx MTB.